2.DBH D-koen lehen eguna Sukarrietan: Goizean logelak banatu eta programaren aurkezpena. Jagon programako begiraleak ezagutu eta bazkalostean denbora librea izan dugu.